HL8 chính thức đăng ký làm nhà điều hành cá cược trực tuyến tại Philippines vào tháng 8 năm 2010. Công ty chúng tôi đã vận hành theo chiến lược phát triển bền vững trong lĩnh vực giải trí trực tuyến. Đội ngũ chúng tôi trang bị các thiết bị chuyên môn từ công nghệ thông tin, quản lý hệ thống, quản lý sản phẩm và phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng. Từ ngày thành lập, HL8 đã hoạt động theo nguyên tắc hướng dẫn của Dịch vụ. HL8 tiếp tục tìm kiếm cơ hội để cải thiện dịch vụ chơi giải trí trực tuyến và trở thành một thương hiệu nổi bật.
HL8 được ủy quyền hoàn toàn để hoạt động tại Philippines dưới sự điều hành của Tập đoàn Giải trí và Trò chơi Philippines (PAGCOR), một công ty thuộc sở hữu của chính phủ trực tiếp hoạt động dưới Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Philippines. Vì HL8 được chứng nhận và giám sát bởi các cơ quan này, chúng tôi đảm bảo rằng tất cả các thành viên chơi trên HL8vietnam.com đều đủ điều kiện để giữ HL8 chịu trách nhiệm theo các quy tắc và quy định của PAGCOR.
pagcor
QUY KHÁCH DÀ SÄN SÄNG?
GIAI TRÍ MOI LÚC, MOI NOI
CÜNG ÜNG DUNG APP HL8
1.CAI DÄT DON GIÄN
2.KÊT NÖI AN TOÄN & BÃO MÂT
3.KHUYEN MAI CHi AP DUNG CHO ÜNG DUNG DI DÔNG
VOI ÜNG DUNG HL8. QUŸ KHACH CO THÉ TRAI NGHIÊM CÁC TRÒ CHOI YEU THiCH NHU: CASINO TRU’C TUYEN, THE THAO, THAM GIA CHUONG TRiNH GIAI DAU VV… GIAI TR MOI LÚC MOI NOI.

Tận hưởng ưu đãi 200% lên đến 3 triệu đồng!

X